fbpx
Het erven van aandelen van een buitenlands bedrijf

Het erven van aandelen van een buitenlands bedrijf

Als je een vraag hebt over dit onderwerp, neem dan contact met ons op

7 advocaten nu online

Het erven van aandelen van een buitenlands bedrijf dat als enige bedrijfsactiviteit vastgoed in Spanje heeft.

Belastbaar of niet?

De erfbelasting is een grote zorg voor vreemdelingen die een eigendom in Spanje bezitten, evenals voor hun families en erfgenamen.
Het gebruik van een buitenlandse onderneming heeft echter niet tot gevolg dat de betaling van successierechten wordt vermeden.
Artikel 18.2.2º van decreet 1629/1991 van 8 november, dat de regeling van de successierechten en schenkingsbelasting beoordeelt, bepaalt dat het volgende zich op Spaans grondgebied dient te bevinden: ‘Activa die permanent verbonden zijn met huizen, landgoederen of industriële vestigingen op Spaans grondgebied en … ‘de interpretatie van deze verordening leidt tot het inzicht dat de activa van een buitenlandse onderneming in Spanje als onroerend goed wordt beschouwd en als erfrecht door een niet-ingezetene wordt ontvangen, zal worden onderworpen aan Spaanse successierechten.

Fiscale implicaties

Tegelijkertijd moet rekening worden gehouden met de fiscale gevolgen van de bijdrage van een onroerend goed in Spanje aan een buitenlandse naamloze vennootschap. In deze transactie wordt dus de inkomstenbelasting voor niet-ingezetenen opgebouwd over de latente vermogenswinst die het onroerend goed met zich meebrengt, en het verplichte behoud van 3% van de waarde die in de eigendomsakte is aangegeven. En daarmee de benoeming van een vertegenwoordiger in Spanje van de niet-ingezeten Naamloze Vennootschap, evenals een adres voor kennisgevingen.
Wat de lokale belastingen betreft, is de belasting op de waardestijging van de grond (Plusvalía) verschuldigd bij de transactie.
In het geval dat de buitenlandse onderneming in een belastingparadijs woont, moet zij bovendien een aanvullende 3% van de kadastrale waarde in het inkomen van niet-ingezetenen betalen.
De overdracht van een onroerend goed in Spanje aan een buitenlands bedrijf met als enig doel de belasting van de successierechten te vermijden van de e

Naar informatie zoeken

Als je een vriend hebt of iemand kent die mogelijk geïnteresseerd is in dit onderwerp, kun je deze tekst delen of verzenden via deze knoppen::

Heeft u meer informatie nodig? We zijn er om je te helpen